herbas
KAUNO MOTIEJAUS VALANČIAUS MOKYKLA-DARŽELIS

KAUNO MOTIEJAUS VALANČIAUS

MOKYKLA-DARŽELIS


1-4 KLASIŲ MOKINIŲ UGDYMO ORGANIZAVIMAS NUO 2021 M. BALANDŽIO 26 D.

Nuotrauka
1-4 KLASIŲ MOKINIŲ UGDYMO ORGANIZAVIMAS NUO 2021 M. BALANDŽIO 26 D.

1-4 KLASIŲ MOKINIŲ UGDYMO ORGANIZAVIMAS NUO 2021 M. BALANDŽIO 26 D.

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (su pakeitimais) 2.2.9.21 papunkčiu,

1-4 klasių mokinių ugdymas nuo 2021 m. kovo 22 d. vykdomas mišriu būdu, kai  derinami kasdienis ir nuotolinis mokymosi būdai.

1-4 kl. ugdymas vykdomas mišriu būdu nuo 2021 m. balandžio 26 d. periodiškai atliekant mokinių ir kontaktiniu būdu dirbančių darbuotojų savanorišką profilaktinį  tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti: mokiniams ir darbuotojams atliekamas nosies landų tepinėlių ėminių kaupinių tyrimas SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatyti tikralaikės PGR metodu, ėminius toje pačioje virusologinėje terpėje grupuojant po ne daugiau kaip 6.

Sutinkantys dalyvauti tyrime mokinių atstovai pagal įstatymą ir mokyklos darbuotojai turi pasirašyti sutikimus, kurie turi būti pateikti direktoriaus pavaduotojai ugdymui Rasutei Ambrozevičienei  atvedant vaiką ugdyti kontaktiniu būdu į mokyklą 2021 m. balandžio 26 d. rytą.

Nesant mokinių atstovų pagal įstatymą ir mokyklos darbuotojų pasirašytų sutikimų, kontaktinis mokinių ugdymas negalimas, nes galiojantys teisės aktai numato, kad nesutinkantiems dalyvauti profilaktiniame tyrime ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu.

Organizuojant ugdymą mokiniams kontaktiniu būdu, mokykloje-darželyje užtikrinami valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatyti asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitos būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos.

 

Ką svarbu žinoti apie kaupinių PGR tyrimą

Kaip tinkamai paimti mėginį