herbas
KAUNO MOTIEJAUS VALANČIAUS MOKYKLA-DARŽELIS

KAUNO MOTIEJAUS VALANČIAUS

MOKYKLA-DARŽELIS


Vizija, misija

Mokyklos vizija

  • Suteikti įtraukią, motyvuojančią aplinką, kurioje formuojasi kūrybinga, smalsi, laisva, pasitikinti savimi, kritiškai mąstanti asmenybė.

Mokyklos misija

  • Bendradarbiaujant su šeima užtikrinti, kad kiekvienas vaikas ugdytųsi per savo patirtį saugioje, pagarbioje ir įtraukioje aplinkoje, kuri sudarys pagrindą mokymuisi visą gyvenimą.