herbas
KAUNO MOTIEJAUS VALANČIAUS MOKYKLA-DARŽELIS

KAUNO MOTIEJAUS VALANČIAUS

MOKYKLA-DARŽELIS


Komisijos ir darbo grupės

Vaiko gerovės komisija

Sekretorė: Lolita Lapinskienė - pradinių klasių vyr. mokytoja

Nariai:

  • Diana Nemčiauskienė - logopedė
  • Rasa Budaitė - psichologė
  • Violeta Zablockienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja
  • Simona Uselytė - pradinių klasių mokytoja
  • Dalia Šmitienė- sveikatos priežiūros specialistė

Viešųjų pirkimų komisija

Komisijos pirmininkas – Danguolė Petrovienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams;

  • Rima Semėnienė, administratorė, narė;
  • Irma Jašinskienė, raštvedė.

Darbo taryba

Pirmininkė: Violeta Zablockienė- ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Sekretorė:  Irma Jašinskienė- raštvedė;

Narys: Lina Kugienė- budėtoja.