herbas
KAUNO MOTIEJAUS VALANČIAUS MOKYKLA-DARŽELIS

KAUNO MOTIEJAUS VALANČIAUS

MOKYKLA-DARŽELIS


Savivalda

MOKYKLOS_DARŽELIO TARYBA

Mokyklos-darželio tarybos pirmininkė: Laura Šturmienė, anglų kalbos vyr.  mokytoja

Sekretorė: Simona Uselytė, pradinių klasių  mokytoja

Nariai:

• Edita Rumševičienė, mokinės mama; 

• Jolita Slautienė, mokinio mama;

• Sandra Budraitė, mokinio mama;

• Lina Kugienė, budėtoja;

• Reda Palauskienė, valytoja;

• Jovitas Paulauskas, ūkvedys;

• Ramunė Stanišauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.