herbas
KAUNO MOTIEJAUS VALANČIAUS MOKYKLA-DARŽELIS

KAUNO MOTIEJAUS VALANČIAUS

MOKYKLA-DARŽELIS


Pradinis ugdymas

 2020–2021 mokslo metai prasideda 2020 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2021 m. rugpjūčio 31 d.

Ugdymo procesas prasideda 2020 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2021 m. birželio 9 d.

Mokslo metai

Pusmečiai

         2020-2021 m. m.

I pusmetis (nuo – iki)

II pusmetis (nuo – iki)

2020-09-01 – 2021-01-22

2021-01-25 – 2021-06-09

Mokiniams skiriamos atostogos:

Atostogos

2020–2021 mokslo metai

Rudens

2020-10-26 – 2020-10-30

Žiemos (Kalėdų)

2020-12-23 – 2021-01-05

Žiemos

2021-02-15 – 2021-02-19

Pavasario (Velykų)

2021-04-06 – 2021-04-09

Ugdymo proceso pabaiga

2020-06-09

Ugdymo proceso trukmė

175 dienos

Vasaros atostogos

06 09- 08 31