herbas
KAUNO MOTIEJAUS VALANČIAUS MOKYKLA-DARŽELIS

KAUNO MOTIEJAUS VALANČIAUS

MOKYKLA-DARŽELIS


Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)

Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) bei Nacionalinės švietimo agentūra (NŠA) vykdo bendrojo ugdymo turinio atnaujinimo projektą, kurio rezultatai: parengtos bendrosios ugdymo programos ir lydinti medžiaga; sukurti įrankiai bendrųjų programų rezultatams aprašyti ir talpinti virtualioje aplinkoje, individuliai mokinio pažangai stebėti ir pagalbai teikti; atnaujinti skaitmeniniai mokymo ištekliai; sukurti ar adaptuoti atvirieji skaitmeniniai mokymo ištekliai; adaptuota kalbinių gebėjimų ugdymo programinė įranga; metodinė pagalba ir konsultacijos steigėjams ir mokykloms, įgyvendinančioms atnaujintą ugdymo turinį.

Tada trys nuorodos:

1. Apie projektą  https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2020/10/UGDYMO-TURINIO-ATNAUJINIMAS.pdf

2. Atnaujinti pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų (BP) projektai:  https://www.mokykla2030.lt/bp-projektai/

3. Tėvams apie ugdymo turinio atnaujinimą (UTA) Tėvams apie ugdymo turinio atnaujinimą (UTA)