herbas
KAUNO MOTIEJAUS VALANČIAUS MOKYKLA-DARŽELIS

KAUNO MOTIEJAUS VALANČIAUS

MOKYKLA-DARŽELIS


Pradinis ugdymas

Ugdymo organizavimas 2023–2024 mokslo metais: mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2023
m. rugsėjo 1 d. Ugdymo proceso trukmė 1–4 klasių mokiniams – 175 dienos, 35 savaitės, ugdymo
proceso pabaiga- 2024 m. birželio 11 d.

Mokslo metai

Pusmečiai

2023-2024 m. m.

 I pusmetis (nuo – iki)

 II pusmetis (nuo – iki)

2023-09-01 – 2024-01-19

2024-01-20 – 2024-06-11

Mokiniams skiriamos atostogos:

Atostogos

2023–2024 mokslo metai

Rudens

2023 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d.

Žiemos (Kalėdų)

2023 m. gruodžio 27 d. – 2024 m. sausio 5 d.

Žiemos

2024 m. vasario 19 d. – vasario 23 d.

Pavasario (Velykų)

2024 m. balandžio 2 d. – balandžio 5 d.

Ugdymo proceso pabaiga

2024 -06-11

Ugdymo proceso trukmė

175 dienos

Vasaros atostogos

2024 m. birželio 12 d.- rugpjūčio 31 d.