herbas
KAUNO MOTIEJAUS VALANČIAUS MOKYKLA-DARŽELIS

KAUNO MOTIEJAUS VALANČIAUS

MOKYKLA-DARŽELIS


Mokyklos istorija

Kauno Motiejaus Valančiaus mokykla – darželis įsikūręs garsaus Lietuvos architekto Stasio Kudoko 1936 metais suprojektuotame pradinės mokyklos pastate. Įdomu tai, kad šioje vietoje, kiek anksčiau, stovėjo Šančių senoji bažnyčia.
1938 m. gegužės 8 dieną Šančių pradinei mokyklai buvo suteiktas Juozo Vokietaičio vardas.
Tarybiniais metais čia veikė rusų mokykla, vėliau perkelta Šančiuose veikusios VI-oji berniukų ir VII-oji mergaičių gimnazijos ir mokykla tapo vidurinį ugdymą įgyvendinančia įstaiga, dar vėliau čia buvo vykdomos įvairios veiklos, susijusios ir nesusijusios su ugdymu.

Paskelbus Nepriklausomybę 1991 m. rugsėjo 1 dieną ši įstaiga vėl atgavo pradinės mokyklos statusą ir buvo pavadinta Kauno 1-ąja pradine mokykla. Pirmasis mokyklos direktorius - Antanas Mažeika dirbo nuo 1991 iki 2000 metų.

2008 m. gegužės 15 dieną mokykla pavadinama Motiejaus Valančiaus vardu.

2015 metais mokyklai suteikiamas mokyklos – darželio statusas.

Pedagogų kolektyve dirba šaunios pradinių klasių, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojos, anglų, muzikos, tikybos, šokių, kūno kultūros mokytojai specialistai, įvairiausią pagalbą ir patarimus mokyklos bendruomenės nariams teikia logopedė, socialinė darbuotoja, psichologė, o knygą ir kitokią informaciją susirasti padeda bibliotekos vedėja. Gerų ugdymo rezultatų siekti padeda direktorės pavaduotoja ugdymui, o aplinka, švara rūpinasi techninis personas, kuriam vadovauja pavaduotoja ūkio reikalams.
Mokykloje - darželyje veikiantys šokių, dainų, sporto, „Valančiukų“ būreliai lavina vaikų meninius, kūrybinius, sportinius gebėjimus, ugdo pilietiškumo, tautiškumo ir meilės savo kraštui jausmą. Motiejaus Valančiaus doros ir švietimo idėjas mokinukai garsina ne tik savoje mokykloje, bet ir už jos ribų.

Kauno Motiejaus Valančiaus mokykloje - darželyje visiems gera, linksma ir saugu.

 

 

ist