Vizija ir misija

VIZIJA

Atvira naujovėms pradinė mokykla-darželis, kur saugu, sveika ir smagu mokytis, dirbti ir kurti.

MISIJA

Teikti kokybišką išsilavinimą, ugdyti vaiko kompetencijas, atsižvelgiant į jo gebėjimus, formuoti vaiko vertybines nuostatas ir pilietinę savimonę, užtikrinti saugias ir sveikas ugdymo sąlygas.

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA

Tikime kiekvieno unikalumu ir asmenine pažanga, veikdami kartu ir išvien, kuriame mokyklą, kurioje saugu, sveika, smagu mokytis, dirbti ir kurti. Kiekvienas yra svarbus siekiant bendrų tikslų.