Viešieji pirkimai

Informacija apie vykdomus pirkimus 2017 m.

Viešųjų pirkimų planas 2018 m. papildytas

Viešųjų pirkimų planas 2018 m.

Viešųjų pirkimų planas 2017 m.

Viešųjų pirkimų planas 2016 m.

Viešųjų pirkimų planas 2015 m.

Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės (galioja nuo 2018-02-19)

Viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (neteko galios 2018-02-19)

Viešųjų pirkimų plano 2017 m. 1 papildymas

Viešųjų pirkimų plano 2017 m. 2 papildymas