Administracija

DIREKTORĖ
DALIA ŠANDRIKIENĖ

◊ II vadybinė kategorija

◊ Lietuvių kalbos mokytoja

◊ Socialinių (vadybos ir administravimo) mokslų magistrė

Tel. nr. – 8 37 34 14 06
El. paštas – dsandrikiene@gmail.com

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI
RASUTĖ AMBROZEVIČIENĖ

◊ Edukologijos mokslų magistrė

◊ Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Tel. nr. – 8 37 34 14 20
El. paštas – ambrozester@gmail.com

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA ŪKIO REIKALAMS
DANGUOLĖ PETROVIENĖ

 

Tel. nr. – 8 37 34 14 06
El. paštas – petroviene@gmail.com