Standartizuoti testai

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (mokyklos ataskaita (2 klasė)) 2017 m.

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (mokyklos ataskaita (4 klasė)) 2017 m.

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (4a klasės ataskaita) 2017 m.

Standartizuotų testų taikymas mokyklose (mokyklos ataskaita (4 klasė)) 2016 m.

Standartizuotų testų taikymas mokyklose (mokyklos ataskaita (4 klasė)) 2015 m.

Standartizuotų testų taikymas mokyklose (4a klasės ataskaita) 2015 m.

Standartizuotų testų taikymas mokyklose (4b klasės ataskaita) 2015 m.

Standartizuotų testų taikymas mokyklose (mokyklos ataskaita (4 klasė)) 2014 m.