Psichologas

Mokyklos-darželio psichologas rūpinasi vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.

Psichologo veikla yra kompleksinė ir apima šias kryptis:

  1. Mokinių, tėvų (ar teisėtų vaiko atstovų), mokytojų konsultavimas psichologinių, asmenybės, ugdymo problemų sprendimo klausimais. Tai pagrindinė psichologo veiklos kryptis.
  2. Psichologinio įvertinimo – tai konsultavimo tikslais reikalingų duomenų apie vaiko psichologinės problemos būklę gavimas, remiantis psichologiniais metodais.
  3. Tyrimo – tai mokslinis, sistemingas psichologinių faktų kaupimas, jų atskleidimas ir analizė, rekomendacijų rengimas, remiantis tyrimo medžiaga, jų teikimas ir diegimas praktinėje veikloje.
  4. Psichologinio švietimo – tėvų, mokytojų ir kitų su vaiko ugdymu susijusių asmenų švietimas aktualiais vaiko psichologijos klausimais.
  5. Profesinio kuravimo.