Patalpų nuoma

Eil. Nr. Nuomojamos patalpos pavadinimas Nuomininkas (įstaigos ar fizinio asmens pavadinimas) Plotas kv.m Veikla Kaina (už visą nuomojamą laikotarpį, valandomis) Užimtumas

(Data ir laikas)

1. Valgykla UAB „Orden“ 132,75 Mokinių maitinimas 100 €/mėn. 2016-09-01 iki 2017-06-30

Darbo dienomis

7.00 – 15,30

2. Klasė Kauno jaunųjų turistų centras 53,58 Mokinių neformaliojo ugdymo jaunųjų kraštotyrininkų būrelio užsiėmimai 30,11 € /

134 val.

2016-10-01 iki 2017-05-31

Pirmadieniais, trečiadieniais

14.30 – 16.10

3. Klasė Všį „Lietuvos šachmatų mokykla“ 53,88 Vaikų papildomo ugdymo veikla – šachmatai 60,00 €/24 val.

 

2016-10 – 2017-05

Penktadieniais

12.00 – 13.00