Neformalusis ugdymas

Mūsų mokykloje-darželyje vaikai gali lankyti šiuos neformaliojo ugdymo būrelius:

  • Etnokultūros būrelį „Valančiukai“ (vadovė – bibliotekos vedėja Levutė Dambrauskienė)
  • Sportinių žaidimų būrelį „Vėjas“ (vadovas – kūno kultūros vyr. mokytojas Konstantinas Vengalis)
  • Tautinių šokių būrelį „Žingsneliai“ (vadovė – šokių mokytoja Rometa Riškienė)
  • Jaunučių chorą „Šypsenėlė“ (vadovė – muzikos mokytoja Sigita Serbentienė)

Būreliai lavina vaikų meninius, kūrybinius, sportinius gebėjimus, ugdo pilietiškumo, tautiškumo ir meilės savo kraštui jausmą. Motiejaus Valančiaus doros ir švietimo idėjas mokinukai garsina ne tik savoje mokykloje, bet ir už jos ribų.

Etnokultūros būrelio ugdymo programa 2016-2017 m. m.

Tautinių šokių būrelio ugdymo programa 2016-2017 m. m.

Sportinių žaidimų būrelio ugdymo programa 2016-2017 m. m.

Jaunučių choro ugdymo programa 2016-2017 m. m.

Neformaliojo ugdymo tvarkaraštis 2016-2017 m. m.