Mokytojų taryba

Mokytojų tarybos pirmininkė: Dalia Šandrikienė, mokyklos-darželio direktorė

Sekretorė: Roma Čebakovienė, pradinių klasių vyr. mokytoja

Nariai:

  • Danguolė Danielienė, pradinių klasių vyr. mokytoja
  • Lolita Lapinskienė, pradinių klasių vyr. mokytoja
  • Aldona Kazlauskienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė
  • Agnė Tirūnaitė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė
  • Vilija Sinkevičienė, anglų k. mokytoja
  • Laura Šturmienė, anglų k. mokytoja
  • Sigita Serbentienė, muzikos vyr. mokytoja
  • Laimutė Šavelienė, dorinio ugdymo (tikybos) vyr. mokytoja
  • Rometa Riškienė, šokių mokytoja
  • Konstantinas Vengalis, kūno kultūros vyr. mokytojas
  • Violeta Zablockienė, ikimokyklinio ugdymo pedagogė (darželio grupė)
  • Ingrida Damaševičienė, ikimokyklinio ugdymo pedagogė (lopšelio grupė)