Mokytojų taryba

Mokytojų tarybos pirmininkė: Dalia Šandrikienė, mokyklos-darželio direktorė

Sekretorė: Roma Čebakovienė, pradinių klasių vyr. mokytoja

Nariai:

 • Danguolė Danielienė, pradinių klasių vyr. mokytoja
 • Lolita Lapinskienė, pradinių klasių vyr. mokytoja
 • Aldona Kazlauskienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė
 • Agnė Tirūnaitė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė
 • Vilija Sinkevičienė, anglų k. mokytoja
 • Laura Šturmienė, anglų k. mokytoja
 • Sigita Serbentienė, muzikos vyr. mokytoja
 • Laimutė Šavelienė, dorinio ugdymo (tikybos) vyr. mokytoja
 • Rometa Riškienė, šokių mokytoja
 • Konstantinas Vengalis, kūno kultūros vyr. mokytojas
 • Violeta Zablockienė, ikimokyklinio ugdymo pedagogė (darželio grupė)
 • Ingrida Damaševičienė, ikimokyklinio ugdymo pedagogė (lopšelio grupė)