Mokslo metų trukmė, atostogos

2018–2019 mokslo metai:

  • prasideda 2018 m. rugsėjo 3 d.,
  • baigiasi 2019 m. rugpjūčio 31 d.

Ugdymo procesas:

  • prasideda 2018 m. rugsėjo 3 d.,
  • baigiasi 2019 m. birželio 7 d.

Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:

I pusmetis: 2018-09-03 – 2019-01-18

II pusmetis: 2019-01-21 – 2019-06-07

Vienerių mokslo metų ugdymo proceso trukmė – 175 ugdymo dienų (35 savaitės).
Mokykloje-darželyje mokomasi penkias dienas per savaitę.


MOKINIAMS SKIRIAMOS ATOSTOGOS

2018-2019 m. m.

Rudens atostogos – 2018-10-29 – 2018-11-02

Žiemos (Kalėdų) atostogos – 2018-12-27 – 2019-01-02

Žiemos atostogos – 2019-02-18 – 2019-02-22

Pavasario (Velykų) atostogos – 2019-04-23 – 2019-04-26

Vasaros atostogos – 2019-06-10 – 2019-08-31