Mokslo metų trukmė, atostogos

2017–2018 mokslo metai:

  • prasideda 2017 m. rugsėjo 1 d.,
  • baigiasi 2018 m. rugpjūčio 31 d.

Ugdymo procesas:

  • prasideda 2017 m. rugsėjo 1 d.,
  • baigiasi 2018 m. gegužės 31 d.

Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:

I pusmetis: 2017-09-01 – 2018-01-12

II pusmetis: 2018-01-15 – 2018-05-31

Vienerių mokslo metų ugdymo proceso trukmė – 170 ugdymo dienų (34 savaitės).
Mokykloje-darželyje mokomasi penkias dienas per savaitę.


MOKINIAMS SKIRIAMOS ATOSTOGOS

2017-2018 m. m.

Rudens atostogos – 2017-10-30 – 2017-11-03

Žiemos (Kalėdų) atostogos – 2017-12-27 – 2018-01-03

Žiemos atostogos – 2018-02-19 – 2018-02-23

Pavasario (Velykų) atostogos – 2018-04-03 – 2018-04-06

Vasaros atostogos – 2018-06-01 – 2018-08-31