Priėmimas

 

 TĖVELIŲ DĖMESIUI!

Prašymus pradėti mokytis 2018–2019 m. m. Kauno Motiejaus Valančiaus mokykloje-darželyje  galėsite pateikti elektroniniu būdu per savivaldybės internetinę svetainę https://imokykla.kaunas.lt nuo 2018 m. kovo 7 d. 12 valandos.  Jei dėl techninių kliūčių ar kitų priežasčių nebus galimybių pateikti prašymų elektroniniu būdu, prašymus bus galima užpildyti mokykloje-darželyje (raštinėje darbo dienomis 8.00- 16.00 val.).  Priimant vaikus į mokyklą-darželį  prašymo padavimo data ir laikas neturės jokios įtakos.

Pirmumo teisę patekti į mokyklą-darželį turės tų tėvų (globėjų) vaikai, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra įstaigai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Jei prašymų pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą iš mokyklai priskirtos teritorijos gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą, taip pat priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

Pastaba. Per elektroninę sistemą pateikti prašymus galės tik Kauno mieste deklaruoti asmenys. Kauno rajono gyventojai prašymus pateikti galės atvykę į mokyklą-darželį.

Pagal priėmimo tvarkos aprašo 6 punktą  „Po liepos 1 d. prašymai per informacinę sistemą nepriimami. Prašymus galima pateikti tik pasirinktai mokyklai“.

YRA LAISVŲ VIETŲ:

Priešmokyklinio ugdymo grupėje – 5 vietos ( nuo 8.00 – 15.00 val. )

      1 klasėje- vietų nėra

      2  klasėje– 5 vietos;

      3 klasėje– 3 vietos;

     4 klasėje– 2 vietos.

Prašymai  priimami  mokyklos-darželio raštinėje  Kranto 5-oji g., 7,  nuo 8.00- 16. 00 val. darbo dienomis. Tel. pasiteiravimui 8 (37) 34-14-06

Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas skelbiamas mokyklos interneto svetainėje ČIA.

Prašymas priimti į mokyklą.

Aptarnaujama teritorija: sprendimaspriedas2

Komplektuojamos klasės: sprendimaspriedas

Priėmimo komisijos darbo reglamentas ir komisijos sudėtis:

               Rasutė Ambrozevičienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė,

               Karolina Petraitytė, socialinė pedagogė, sekretorė,

               Agnė Tirūnaitė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, narė,

               Danguolė Danielienė, pradinių klasių mokytoja, narė,

               Levutė Dambrauskienė, bibliotekininkė.