Priėmimas

Kauno Motiejaus Valančiaus mokykloje vykdomos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programos.

2017-2018 m. m. bus komplektuojama viena priešmokyklinio ugdymo grupė ir viena pirmokų klasė.

Dokumentai, kuriuos turi pateikti į mokyklą-darželį priimami asmenys:

◊ Prašymas

◊ Pažyma apie vaiko sveikatą (F-027-1/a) iki rugsėjo 1 d.

◊ 2 foto nuotraukos 2,5 cm x 3 cm (iki rugsėjo 1 d.)

◊ Gimimo liudijimo ar paso kopija

◊ Pažyma apie nuolatinę deklaruotą gyvenamąją vietą (rekomenduotina)

Dokumentai priimami mokyklos-darželio raštinėje nuo 2017-02-20 13 val. adresu Kranto 5-oji g. 7, Kaunas.

DAR YRA LAISVŲ VIETŲ  2 – 4 KLASĖSE!    KVIEČIAME!

Naudinga informacija:

Asmenų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Priėmimo komisijos darbo reglamentas

Kauno miesto savivaldybės tarybos Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio aptarnaujama teritorija