Finansinės ataskaitos

Ketvirčių biudžeto vykdymo ataskaitos:

 

Finansinių ataskaitų rinkiniai:

 

Ketvirčių finansinės atskaitomybės ataskaitos:

 

Ketvirčių veiklos rezultatų ataskaitos: