Finansinė parama

Pagal Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymą galima teikti paramą Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklai-darželiui skiriant 2% valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio dalį. Išsamesnę informaciją galima rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje.

Maloniai kviečiame 2 procentus nuo sumokėto pajamų mokesčio skirti Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklai-darželiui.

Prašymą skirti paramą (FR0512 formą) tėveliai bei darbuotojai gali pateikti tokiais būdais:

◊ Elektroniniu būdu per elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).

◊ Įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui adresu Europos pr. 105, III korpusas, Kaunas (Aleksote). Teikiant prašymą tiesiogiai, būtina turėti asmens tapatybės dokumentą.

Deklaracijos pateikimas elektroniniu būdu:

  1. Prisijunkite prie Jūsų elektroninės bankininkystės tiesiogiai per banką, arba per Elektroninio deklaravimo sistemos svetainę.
  2. Pasirinkti e-deklaravimas, tuomet Jus iš karto nukreips į Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).
  3. Pasirinkite formą „Pildyti portale“.
  4. Iš pateikto formų/dokumentų sąrašo Jums reikia surasti FR0512 formą (Prašymas pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos Lietuvos vienetams, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą).
  5. Užpildyti ir pateikti.

Trumpa FR0512 (2 versija) formos pildymo instrukcija:

1 laukelis – gyventojo (mokesčių mokėtojo) asmens kodas

2 laukelis – telefono kodas ir numeris

3V laukelis – gyventojo vardas

3P laukelis – gyventojo pavardė

4 laukelis – gyventojo adresas

5 laukelis – mokestinis laikotarpis (2016)

6S laukelis – X ženklas

E1 laukelis – skaičius 2

E2 laukelis – paramos gavėjo kodas (290140580)

E3 laukelis – pildyti nebūtina

E4 laukelis – pajamų mokesčio dalis procentais, kurią skiriate Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklai-darželiui (iki 2,00)

E5 laukelis užpildomas tada, kai gyventojas tam pačiam paramos gavėjui pajamų mokesčio dalį pageidauja skirti ilgiau negu vienerius metus, t.y., laikotarpiui iki 5 metų iš eilės. Pavyzdžiui, siekiant paskirti 2016, 2017, 2018, 2019 ir 2020 m. mokestinių laikotarpių pajamų mokesčio dalį, pakaks pateikti tik vieną – 2016 m. – mokestinio laikotarpio prašymą, kurio E5 laukelyje įrašyta 2020. Tokiu atveju, 2017-2020 m. laikotarpiu prašymų gyventojui teikti nebereikės.

Iš anksto dėkojame!

Mokyklos-darželio taryba