Darbuotojai

2017-2018 m. m.

PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJOS

1a klasė – Aldona Kazlauskienė, mokytoja metodininkė, el. p. kazlauskiene.al@gmail.com

2a klasė – Danguolė Danielienė, vyr. mokytoja, el. p.  danguole.daniela@gmail.com

3a klasė – Roma Čebakovienė, vyr. mokytoja, el. p.  cebakoviener@gmail.com

4a klasė – Lolita Lapinskienė, vyr. mokytoja, el. p.  lolita.lapinskiene@gmail.com

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGĖ

Agnė Tirūnaitė, el. p. agne.tirunaite@gmail.com

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGĖS

Ingrida Damaševičienė – lopšelio grupė ,,Katinėliai“, el. p. inridama@gmail.com

Violeta Zablockienė – darželio grupė ,,Tigriukai“, el. p. violetazster@gmail.com

ANGLŲ KALBOS MOKYTOJOS

Vilija Liuksaitienė, mokytoja, el. p. vilijytes@gmail.com

Laura Šturmienė, mokytoja, el. p. laura.sturmiene@gmail.com

MUZIKOS MOKYTOJA

Sigita Serbentienė, vyr. mokytoja, el. p.  sigita.serbentiene@gmail.com

DORINIO UGDYMO (TIKYBOS) MOKYTOJA

Laimutė Šavelienė, vyr. mokytoja, el. p.  laimasava@gmail.com

ŠOKIŲ MOKYTOJA

Rometa Riškienė, mokytoja, el. p.  rometa@gmail.com

KŪNO KULTŪROS MOKYTOJAS

Ovidijus Bartuševičius mokytojas, el. p.  ofkis@gmail.com

KITI SPECIALISTAI

Logopedė – Aušra Gedziūnienė, el. p. ausraged@gmail.com

Socialinė pedagogė – Karolina Petraitytė, mob. tel. 868368296, el. p.  soc.ped.karolina.petraityte@gmail.com

Psichologė – Rasa Būdaitė, el. p. pradinem@pradine.kaunas.lm.lt

Bibliotekininkė – Levutė Dambrauskienė, el. p.  lv.dambrauskiene@gmail.com

Raštvedė, archyvarė – Audronė Rasymienė, el. p. pradinem@pradine.kaunas.lm.lt