Tarptautinė mokslinė – teorinė konferencija „Gamtamokslinis ugdymas XXI a. mokykloje“

2018 m. vasario 21 d. Panevėžio Beržų progimnazijoje vyko Tarptautinė mokslinė – teorinė konferencija „Gamtamokslinis ugdymas XXI a. mokykloje“, kurioje mūsų mokyklą-darželį pristatė mūsų pedagogės. Stendinį pranešimą paruošė vyr.mokytoja R. Čebakovienė ir vyr.mokytoja L. Lapinskienė. Pranešimą tema „Vaikas. Gamta. Pažinimas. Džiaugsmas.“ paruošė ir pristatė pavaduotoja ugdymui R. Ambrozevičienė, vyr.mokytoja D. Danielienė ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė A. Tirūnaitė.