Laikinai nutraukiamas ugdymo procesas nuo 2018-02-05 iki 2018-02-09

Pagal reglamentuojančius dokumentus, jei gripo epidemijos metu ugdymo įstaigoje sergamumas pasiekia 20%, vadovas turi priimti sprendimus dėl laikino ugdymo proceso sustabdymo. Vasario 2 d. mokykloje-darželyje dėl ligos nebuvo 38% ugdytinių. Suderinus su Kauno m. savivaldybe  ir vadovaujantis Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento 2018 m. sausio 22 d. raštu Nr. (2-13 16.1.1 E02-1991)  „Dėl informacijos apie ugdymo įstaigose laikinai nutrauktą ugdymo procesą pateikimo“ bei Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. A-312 „Dėl gripo epidemijos paskelbimo“, priimtas sprendimas  (Dir. Įsk. Nr.V1-6)  laikinai nutraukti ugdymo procesą nuo 2018 m. vasario 5 d. iki 2018 m. vasario 9 d..
Mokyklos-darželio darbuotojai, pedagogai dirba įprastu grafiku/tvarkaraščiu.
                                                                                                                            Būkite sveiki, saugokite save ir kitus!

                                                                                                                                                                                                                                             Administracija