„Atmintis gyva, nes liudija“

Tą naktį tankai nesutraiškė nei laisvės, nei vilties…

Tą naktį ugnimi pražydo laisvė ir amžinai žydės…

Uždegę atminimo žvakelę, pasižadėjome saugoti ir branginti Tėvynės laisvę ir visada atminti žuvusius už ją…