Advento rytmetys

Gruodžio 5 d. mokyklos-darželio aktų  salėje vyko Adventinis  rytmetys.  Šančių mikrorajono parapijos klebonas Virginijus Birjotas  įdomiai pasakojo ir rodė vaizdus apie Izraelį, Jėzaus gimimo vietą, Nazaretą.  Vaikučiai  dainavo Advento laikotarpio  daineles, ketvirtos klasės mokiniai suvaidino miniatiūrą  „Angelo apreiškimas Marijai“. Tikybos mokytoja pakvietė visus prasmingai laukti Šventų Kalėdų, skleisti gėrį ir grožį savo aplinkoje.

Tikybos mokytoja Laimutė Šavelienė